Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 1 grudnia 2015

ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
BLIRT BLR NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia dla organów spółki oraz zmiany statutu.
CTE CTE NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
DASE DFG NC Pierwszy dzień notowań na NC 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ELKOP EKP GPW NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
ENTER ENT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
FON FON GPW NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie) oraz obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany statutu.
IFSA IFR GPW NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IMS IMS GPW NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członka RN pełniącego funkcję sekretarza RN, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 NWZ z 17 lutego 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
KRVITAMIN KVT GPW Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu.
LOKUM LKD GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RESBUD RES GPW NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2014-30.06.2015.
SNTVERSE SVE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz wyboru członka RN.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.