Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 marca 2012

11BIT 11B GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FON FON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INVICO IVC NC NWZA ws. zmiany statutu.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz emisji obligacji.
MINERAL MND NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PEKAES PEK GPW NWZA ws. umorzenia nabytych przez spółkę akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian statutu oraz powołania członka RN.
RANKPROGR RNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
SCANMEDMM SCM NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za 2011 rok.