Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 czerwca 2012

GTC GTC GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
KRUK KRU GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
APLINTER NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
APS APS NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
CUBEITG CTG GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
DOMZDROW DMZ NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
EMMERSON EMM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,56 zł na akcję.
FON FON GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG-Plus, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
GHYDROGEN GHY NC Publikacja raportu za 2011 rok.
INNOCOMM ICM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
MINOX MNX NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
PCZ PCZ NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PEPEES PPS GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
PRAGMAINK PRI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
QUANTUM QNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
REDWOOD RWD GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ROBYG ROB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
TUEUROPA ERP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland, mWIG40 i WIGdiv.
VIVID VVD GPW Debiut spółki na NC.
VRFACTORY VRF NC Publikacja raportu za 2011 rok.
WARIMPEX WXF GPW WZA
ZAMET ZMT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz użycia kapitału zapasowego.