Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 października 2023

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
CREOTECH CRI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
DRAGOENT DGE NC NWZA ws. przedstawienia żądania akcjonariusza spółki – AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania p. Piotra Pągowskiego na członka RN oraz powołania p. Piotra Pągowskiego do pełnienia funkcji członka RN.
EMPLOCITY EMP NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
NEWAG NWG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Jakubasa, Multico, Jakubas Investment i FIP 11 FIZAN.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.