Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 kwietnia 2019

ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APATOR APT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. i ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ATREM ATR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,32 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
BBIDEV BBD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
CLNPHARMA CLN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FON FON GPW Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
FON FON GPW NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GTRINITY GTY NC NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
INTERFERI INF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
LOTOS LTS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 akcji serii A.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2018.
OZECAPITAL OZE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
QUERCUS QRS GPW NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
QUMAK QMK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SANTANDER SAN GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.
SAPLING SAP NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
TERMOREX TRR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2018 oraz kontynuowania istnienia spółki.
ZAMET ZMT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.