Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 czerwca 2014

PZU PZU GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ACE ACE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
BALTICON BLT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BUMECH BMC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DREWEX DRE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EPIGON EPI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GOBARTO GOB GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
K2HOLDING K2H GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, korekty błędu rachunkowego w treści uchwały nr 8 ZWZ z dnia 26.06.2013r dot. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31.12.2012r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MENNICA MNC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NETIA NET GPW Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
NEWAG NWG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
ONICO ONC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PCZ PCZ NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
PFMEDICAL PFM NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zamiany części nieruchomości oraz ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
RAINBOW RBW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
SIMPLE SME GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia strat za lata 2010-2012 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WDX WDX GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.