Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 października 2023

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BIOTON BIO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BRAS BSA NC Publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów za lata 2018, 2019, 2020 i 2021.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FABRITY FAB GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
GRUPAREC GRC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
KUBOTA KUB NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
MERCATOR MRC GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o. oraz połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.
MOLECURE MOC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MOONLIT MLT NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
MPLVERBUM VER NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. przelania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
SOLAR SOL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
WIKANA WIK GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
YETIFORCE YTF NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.