Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 kwietnia 2020

KERNEL KER GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.090.000 akcji zwykłych na okaziciela.
APSENERGY APE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za 2019 rok.
EMTASIA EMA NC Początek notowań spółki PRIME (PMT) pod nazwą EMTASIA (EMA) w związku ze zmianą firmy.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
K2INTERNT K2I GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.500 akcji serii G i 1.350 akcji serii H.
PCCROKITA PCR GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej X kadencji oraz powołania członków RN nowej X kadencji.
POLNORD PND GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.