Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 16 czerwca 2015

PKNORLEN PKN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 zł na akcję.
8FORMULA 8FO NC NWZA ws. m.in. zmiany statutu w części dotyczącej siedziby spółki, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu w części dotyczącej kapitału zakładowego, zmiany statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności spółki.
ABCDATA ABC GPW ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru.
ACE ACE GPW ZWZA
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
BALTICON BLT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
COPERNIC CRS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DREWEX DRE GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ERGIS EGS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2014.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ICPGROUP ICP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
IDEON IDE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014r., dalszego istnienia spółki oraz scalenia (połączenia) akcji.
IDH IDH NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
K2INTERNT K2I GPW ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 17 czerwca 2014 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013, pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
KCI KCI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami.
KOMPUTRON KOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.355.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
LANGLOO LAN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PEKABEX PBX GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PEKAES PEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
S4E S4E NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SONEL SON GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
TAMEX TOS NC NWZA ws. powołania RN.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.