Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 września 2022

BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
BLIRT BLR NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
CYBERFLKS CBF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FABRITY FAB GPW Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
INVENTION INM NC Split akcji w stosunku 1:4.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws. ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN obecnej kadencji, zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
VERCOM VRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.