Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 sierpnia 2020

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GTC GTC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ORANGEPL OPL GPW NWZA ws. polityki wynagradzania członków zarządu oraz RN.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ABPL ABE GPW NWZA ws. przyjęcia polityki wynagradzania członków zarządu i RN.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
APOLLO APC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATREM ATR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
BLOOBER BLO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz podziału (splitu) akcji.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOOMBIT BBT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
CARPATHIA CRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COLUMBUS CLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
DROP DRP GPW ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania oraz likwidacji spółki.
ELEMENTAL EMT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
FABRITY FAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KLABATER KBT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
LARQ LRQ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MLSYSTEM MLS GPW Ostatni dzień notowań na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NWAI NWA NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania nowego członka RN.
ODLEWNIE ODL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLYSLASH PSH NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.000.000 akcji serii A oraz 306.000 akcji serii B.
PRIME PRA NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PTWP PTW NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SUMMALING SUL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
TERMO2PWR T2P NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
UNIFIED UFC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.