Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 maja 2023

ALLEGRO ALE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących własnością lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z dokumentów finansowania.
ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
APSENERGY APE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
ASTRO ASR NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki.
AUTOPARTN APR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
BEDZIN BDZ GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
BIOCELTIX BCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,99 zł na akcję.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
ECNOLOGY ECN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
EDINVEST EDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
ERBUD ERB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
ERG ERG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
FABRITY FAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
GOBARTO GOB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
GOBARTO GOB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok.
GRUPRACUJ GPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
KUBOTA KUB NC Publikacja raportu za 2022 rok.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za 2022 rok.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za 2022 rok.
ONICO ONC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
OPONEO.PL OPN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
OTMUCHOW OTM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments sp. z o.o.
P2CHILL P2C NC Publikacja raportu za 2022 rok.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
POLTRONIC PTN NC Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2022 rok.
PURE PUR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2022.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
SEDIVIO SED NC Publikacja raportu za 2022 rok.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
STALPROFI STF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022.
ULMA ULM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,81 zł na akcję.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.