Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 czerwca 2017

PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,68 zł na akcję.
08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
APLITT API GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 USD na akcję.
BENEFIT BFT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 rok oraz nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
ENERGOINS ENI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016r.
FABRITY FAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł. z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
FARMACOL FCL GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za 2016 rok.
FORTUNA FEG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,68 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortbet Holdings Limited.
HARPER HRP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
LOKUM LKD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
MAXCOM MXC GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MEDARD MRD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.
ONE2TRIBE O2T NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
ORIONINV ORN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PCGUARD PCG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
PLASTBOX PLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
POLNA PLA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2016.
SIMPLE SME GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SUNTECH SUN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VANTAGE VTG GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
VINDEXUS VIN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.