Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 17 grudnia 2020

01CYBATON 01C NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,10 USD na akcję.
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję.
K2INTERNT K2I GPW NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZ z 18 listopada 2020 r.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
SYGNITY SGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy spółki – pani Elżbiety Tarczyńskiej i pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 zł dla każdego z nich.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.