Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 czerwca 2024

ORANGEPL OPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
AMICA AMC GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 r.
ATENDE ATD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
CMI CMI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
DMGROUP DMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,50 zł na akcję.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023 i wypłaty dywidendy.
FABRITY FAB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,25 zł na akcję.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
GENOMTEC GMT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
HMINWEST HMI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
IMAGEPWR IPW NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
KGL KGL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KUBOTA KUB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
LTGAMES LTM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i 2023.
MOVGAMVR MVR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 14,50 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
NOTORIA NTS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
ONESANO ONO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
OPTIGIS OPI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
PEKABEX PBX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
POLTREG PTG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
POLWAX PWX GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz odwołania i powołania członków RN.
PRIVRNT RNT NC NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki.
QUANTUM QNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,77 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
RENDER RND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
SANOK SNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.
SANWIL SNW GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za 2023 r.
SCPFL SCP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2023 rok.
SNTVERSE SVE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych poniesionej przez spółkę Budrex sp. z o.o. (spółkę przejętą przez z dniem 3 kwietnia 2023 r.).
UNIFIED UFC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok oraz dalszego istnienia spółki.
UNIMOT UNT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.