Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 lutego 2011

ALCHEMIA ALC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
B3SYSTEM B3S GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
BACD BAC GPW Debiut spółki na GPW.
DIGATE DGT NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
FALCON FLG NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IPOPEMA IPE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
K2HOLDING K2H GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
MAXIMUS MAX NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NOVITUS NVS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
TUEUROPA ERP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2010 rok.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 1,29 USD).
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,31 USD).
Wal-Mart WMT.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 1,31 USD).