Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 18 lutego 2021

EMUZYKA EMU NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Empik S.A.
K2HOLDING K2H GPW Początek notowań spółki K2INTERNT (K2I) pod nazwą K2HOLDING (K2H) w związku ze zmianą firmy.
LARQ LRQ GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,06 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wiesbaden Limited, Harbinger Capital Limited, Krzysztofa Przybyłowskiego, Anitę Przybyłowską, Adama Michalewicza, Kazimierza Michalewicza i Pawła Orłowskiego.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
POLNORD PND GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SIMTERACT SMT NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 650.000 akcji serii A, 370.000 akcji serii B, 170.000 akcji serii F.
SYNEKTIK SNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za 2020 rok.
Carrefour CA.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Repsol YPF REP.ES Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.