Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 lipca 2020

AIRWAY AWM NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,49 zł na akcję.
BIZTECH BTK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ENERGOINS ENI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
EUROTAX ETX NC Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
KGL KGL GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
KRKA KRK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,25 euro na akcję.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 r.
SILESIA SSO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
URSUS URS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
XPLUS XPL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.