Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 lipca 2015

ORANGEPL OPL GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
AERFINANC AER NC ZWZA
ATLASEST ATL GPW ZWZA
BRASTER BRA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014.
CNT CNT GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
ESKIMOS ESK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MONDAY MDV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,00 zł na akcję.
PEMANAGER PEM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,04 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii J wśród inwestorów.
SEKA SEA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.