Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 lutego 2013

AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IMPERIO IMP GPW Początek notowań spółki BBICAPNFI (BBC) pod nazwą IMPERA (IMP), w związku ze zmianą firmy.
MOMO MOM NC Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za 2012 rok.