Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 stycznia 2016

ORLEN PKN GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G i zmiany statutu.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HIPOWERSA HPE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
LIBERTY LTG NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MEDARD MRD NC Początek notowań spółki VENITI (VNT) pod nazwą BOOMERANG (BMR), w związku ze zmianą firmy.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
PFLEIDER PFL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.077.007 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.