Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 sierpnia 2017

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776 akcji serii D, 2.785 akcji serii E oraz 300 akcji serii F.
BIOFACTOR BFC NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BRASTER BRA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CUBEITG CTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. zmiany redakcyjnej statutu.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
LIBET LBT GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością RN.
MEXPOLSKA MEX GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PCCINTER PCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROCAD PRD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz uzupełnienia przedmiotu działalności spółki.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RYVU RVU GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru, zmian w RN oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
SYNTHOS SNS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TXM TXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VIVID VVD GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji i zmiany statutu.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
YOLO YOL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.