Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 września 2019

AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BRASTER BRA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.621.540 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz Hollywood S.A. po cenie 1 zł za akcję.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KOMPUTRON KOM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysków oraz pokrycia straty.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LUG LUG NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ORIONINV ORN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Volantis Bidco B.V. po cenie 26,60 zł za akcję.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RYVU RVU GPW NWZA ws. podziału spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
TXM TXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZEPAK ZEP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.