Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 listopada 2020

3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. zmiany siedziby spółki.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CANAL --- GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii B wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów wśród inwestorów indywidualnych
DROP DRP GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MTENERGIA MTE NC NWZA ws. zmiany siedziby.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NOWAGALA CNG GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SUMMALING SUL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.