Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 czerwca 2015

LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, zmiany uchwał nr 21 i 22 ZWZ z 27 czerwca 2011 oraz połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Limited z siedzibą Nikozji, Cypr, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia.
PKPCARGO PKP GPW Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. umorzenia 3.271.960 akcji zwykłych na okaziciela spółki, obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 3.271.960 złotych, zmiany paragrafu 7 statutu oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ALTUS ALI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BALTICON BLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat z poprzednich okresów, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz zmiany Programu Emisji Obligacji.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BRASTER BRA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DREWEX DRE GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
EFH EFH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuacji działalności przez spółkę.
ESOTIQ EAH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
EUROCENT ERC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EXILLON EXL GPW ZWZA
EZO EZO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanawianie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki na zabezpieczenie roszczeń z obligacji emitowanych przez spółkę.
GREMPCO GRM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
INVICO IVC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.
KOMPLEKS KMS NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
LKDESIGN LKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
M4B M4B NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
MENNICASK MNS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
MOJ MOJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
NETIA NET GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ONEMORE OML NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ONICO ONC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
PGMSA PMG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
PLASTPACK PPC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PREFABET PBB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz likwidacji kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
SANOK SNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.
SANWIL SNW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 i nr 5/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
SHEEPYARD SHY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań dywidendy 0,60 zł na akcję.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
TERESA TER GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERMOEXP TME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
VIVID VVD GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
WESTREAL WRE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, skupu akcji własnych, dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym.
WISTIL WST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
WOLFSTF WTF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 styczniu 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.