Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 czerwca 2018

11BIT 11B GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ACAUTOGAZ ACG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALEJA ALS NC Publikacja raportu za 2017 rok.
ALTUS ALI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,49 zł na akcję.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
BOWIM BOW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BRASTER BRA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
CASPAR CSR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
COLIAN COL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DEKTRA DKR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
DGA DGA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
EKOBOX EBX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
FARM51 F51 NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
GETINOBLE GNB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
GPRE GPR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
GREENX GRX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
HANDLOWY BHW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,11 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KUPIEC KPC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
LANGLOO LAN NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MARKA MRK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MILKILAND MLK GPW ZWZA
MOSTALZAB MSZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
OVOSTAR OVO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PEMUG PMG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
PLASTBOX PLX GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SFINKS SFS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA
TSGAMES TEN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ULTGAMES ULG GPW Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E.
URSUS URS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.