Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 5 czerwca 2014

ARTP TYP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz przyjęcie i przegłosowanie raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta.
ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
BRASTER BRA GPW Pierwszy dzień notowań na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BUDOPOL BDL GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CHEMOS CHS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
DEKTRA DKR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEPEND DEP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EMPERIA GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
ERGIS EGS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FMG FMG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IFSA IFR GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
MOL MOL GPW Wypłata dywidendy 590,10 HUF na akcję.
MSXRESOUR MSX GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PCCROKITA PCR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów indywidualnych.
PJPMAKRUM PJP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
TNTPROENR TNT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
VELTO VEL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ZREMB ZRE GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.