Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 września 2018

AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
DIGITANET DIG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IDEABANK IDA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
IMMOBILE GKI GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KDMSHIPNG KDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LUBAWA LBW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.344 akcji zwykłych na okaziciela.
MEDICALG MDG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
PLAYWAY PLW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
QUANTUM QNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAFAMET RAF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
STELMET STL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
VIVID VVD GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VOXEL VOX NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WOJAS WOJ GPW NWZA ws. połączenia spółki WOJAS Spółka akcyjna z/s w Nowym Targu jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS MARKETING Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu jako spółką przejmowaną.