Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 lipca 2016

ALIOR ALR GPW NWZA ws. podziału Banku BPH Spółka Akcyjna, przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alior Banku S.A. oraz zmian w składzie RN Alior Bank Spółki Akcyjnej.
KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MILLENNIUM MIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 600 akcji zwykłych na okaziciela.
ACARTUS ACA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BRASTER BRA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
EKOBOX EBX NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HORTICO HOR NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ICPGROUP ICP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
KANCELWEC KPI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MAKARONPL MAK GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
NFIEMF EMF GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Krockella s.r.o. po cenie 4,35 zł za akcję.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ONICO ONC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PROMISE PRO NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
RESBUD RES GPW Split akcji w stosunku 1:4.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SIMPLE SME GPW Zakończenie zapisów na akcje serii L.
TOYA TOA GPW Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
VIATRON VIA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WASKO WAS GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WBAY WBY NC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.