Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 grudnia 2019

ARAMUS ARA NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BRASTER BRA GPW NWZA ws. zmiany składu RN, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
DEKPOL DEK GPW NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
INFOSCAN IST NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
INTELIWIS ITL NC Pierwszy dzień notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmiany statutu.
LAURENPES LPS NC Pierwszy dzień notowania na NC 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LIVECHAT LVC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
METROPOLIS MRS NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu.
POLARISIT PIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
REGNON REG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, rozwiązania i likwidacji spółki oraz powołania likwidatora spółki.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SYMBIO SYM NC Publikacja korekty raportu za 2018 rok.