PROXYAD

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2014 PROXYAD Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013.
14 listopada 2014 PROXYAD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PROXYAD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
10 lipca 2014 PROXYAD Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PROXYAD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PROXYAD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PROXYAD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
23 października 2013 PROXYAD ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012.
15 września 2013 PROXYAD Publikacja raportu za 2012 rok.
14 sierpnia 2013 PROXYAD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 PROXYAD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PROXYAD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PROXYAD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 PROXYAD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 PROXYAD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
2 lipca 2012 PROXYAD WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
15 czerwca 2012 PROXYAD Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 PROXYAD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 PROXYAD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
31 stycznia 2012 PROXYAD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
16 stycznia 2012 PROXYAD NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 31 października 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 PROXYAD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 października 2011 PROXYAD NWZA ws. uchylenia uchwał 12 i 13 WZA z 26 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz podjęcia uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego z prawem poboru i zmian w statucie.
16 sierpnia 2011 PROXYAD Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 PROXYAD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
26 lipca 2011 PROXYAD WZA
15 czerwca 2011 PROXYAD Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 PROXYAD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 PROXYAD Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.