NOVITUS

Data Spółka Wydarzenie
20 grudnia 2011 NOVITUS Wykluczenie z obrotu akcji spółki w związku z dokonanym połączeniem spółki NOVITUS SA ze spółką COMP SA.
30 listopada 2011 NOVITUS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką COMP SA, na wniosek spółki.
10 listopada 2011 NOVITUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 NOVITUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 NOVITUS WZA
6 maja 2011 NOVITUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 NOVITUS NWZA ws. połączenia ze spółką działającą pod firmą COMP SA z siedzibą w Warszawie.
7 kwietnia 2011 NOVITUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 lutego 2011 NOVITUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
9 listopada 2010 NOVITUS Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.