CERABUD

Data Spółka Wydarzenie
2 lipca 2015 CERABUD Wykluczenia akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2014 CERABUD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 CERABUD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 CERABUD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
23 czerwca 2014 CERABUD NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 maja 2014 CERABUD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 CERABUD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CERABUD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CERABUD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
3 lipca 2013 CERABUD Publikacja raportu za 2012 rok.
28 maja 2013 CERABUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, zmiany profilu działalności oraz zmiany nazwy.
15 maja 2013 CERABUD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 CERABUD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 CERABUD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
7 września 2012 CERABUD Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
29 sierpnia 2012 CERABUD Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 sierpnia 2012 CERABUD Scalenie akcji w stosunku 100:1.
17 sierpnia 2012 CERABUD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
14 sierpnia 2012 CERABUD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 CERABUD Pierwszy dzień notowań na NC 381 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
10 sierpnia 2012 CERABUD Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
3 sierpnia 2012 CERABUD NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu.
18 lipca 2012 CERABUD Wznowienie obrotu akcjami spółki.
10 lipca 2012 CERABUD WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
5 lipca 2012 CERABUD Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
26 czerwca 2012 CERABUD NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.
13 czerwca 2012 CERABUD Publikacja raportu za 2011 rok.
21 maja 2012 CERABUD NWZA ws. zmian w składzie RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
15 maja 2012 CERABUD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
3 kwietnia 2012 CERABUD NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz zmian w statucie.
14 lutego 2012 CERABUD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
18 stycznia 2012 CERABUD WZA
14 listopada 2011 CERABUD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 CERABUD Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 CERABUD WZA
12 maja 2011 CERABUD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
7 kwietnia 2011 CERABUD NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
11 marca 2011 CERABUD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 marca 2011 CERABUD Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 lutego 2011 CERABUD Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
3 listopada 2010 CERABUD NWZA