Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 września 2013

ORANGEPL OPL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PKOBP PKO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
ARMATURA ARM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
HYDRAPRES HPS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PLASTPACK PPC NC NWZA ws. rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
S4E S4E NC Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.
SPARKVC SPK NC NWZA ws. scalenia akcji, zmiany firmy spółki, zmiany statutu oraz rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.