Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 lipca 2019

PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję.
PKOBP PKO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
ALTUS ALI GPW NWZA ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych.
CTE CTE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
EUROSNACK ECK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
FERRO FRO GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
HUBTECH HUB NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
MILKILAND MLK GPW NWZA
MODECOM MOD NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
NEXTBIKE NXB NC NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
ORZBIALY OBL GPW NWZA ws. zmian statutu.
SFINKS SFS GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SYGNITY SGN GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
TORPOL TOR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ULTGAMES ULG GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 230.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
VERBICOM VRB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.