Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 czerwca 2014

ORANGEPL OPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku osiągniętego w 2013r, pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, połączenia z Nordea Bank Polska S.A., zmiany uchwały nr 36/2010 ZWZ z dnia 25.06.2010r oraz zmiany statutu.
2CPARTNER 2CP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ABCDATA ABC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ABMSOLID ABM GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AGROTOUR AGR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALCHEMIA ALC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ALTUS ALI GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARI ARI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycie straty poniesionej w 2013 roku oraz w latach ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ATREM ATR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. zmiany statutu.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G bez prawa poboru.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
CASPAR CSR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
CFSA CFS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DEKTRA DKR NC Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DEVORAN DEV NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DIGATE DGT NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru lub z prawem poboru oraz zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FORTUNA FEG GPW Wypłata dywidendy 0,22 euro na akcję.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz powołania członków RN.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
HOLLYWOOD HLD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ICPGROUP ICP NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
INCANA ICA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia na kapitał zapasowy nie rozliczonego zysku z 2010r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
INTERCARS CAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LETUS LET NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MARKA MRK NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MED MED NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEDIACAP MCP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2013r oraz zmiany uchwał nr 7, 8 i 11 WZA z dnia 27.01.2014r.
MERA MER NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzania zyskiem za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
METROPOLIS MRS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MIESZKO MSO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOMO MOM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
NFPL NFP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 9 WZA z 27.06.2013r.
OZECAPITAL OZE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PAMAPOL PMP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PCCEXOL PCX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PLGROUP PLG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany siedziby oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POLMED POM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w uchwałach nr 18, 19 i 20 ZWZ z dnia 21.06.2011 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
POLNA PLA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz podziału zysków zatrzymanych wg. stanu na dzień 31.12.2013r.
PREMETINV PMI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PTWP PTW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych oraz zmiany uchwały nr 1 WZA z 03.11.2011r.
REINHOLD RHD GPW ZWZA
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
SFINKS SFS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYMBIO SYM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYNEKTIK SNT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TERMOEXP TME NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TOYA TOA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, scalenia akcji oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
WOLFSTF WTF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
XPLUS XPL NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XSYSTEM XSM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.