Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 czerwca 2012

PKOBP PKO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
ABMSOLID ABM GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
ADUMA ADU NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ARENAPL ARE NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
DIGATE DGT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
EFICOM EFI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
EQUITIER ETR NC Debiut spółki na NC.
EUIMPLANT EUI GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
FARM51 F51 NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
GWARANT GWR NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
HARPER HRP GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za 2011 rok.
KERDOS KRS GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz pokrycia strat z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008.
LARQ LRQ GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
MERA MER NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ONERAY ORI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PCZ PCZ NC Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,66 zł na akcję.
PREMIUMF PMF NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PROCAD PRD GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PUNKPIRAT PUN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
QUMAK QMK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ROTOPINO ROT NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
SAKANA SKN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
TMSBROKER TMS NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zniesienia dematerializacji akcji.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
WASKO WAS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.