Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 maja 2017

PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ASSECOBS ABS GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016r.
CANNABIS CBD NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
CITYSERV CTS GPW ZWZA
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DOMLEK DLK NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
HONEYPAY HPG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
I2DEV I2D GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za 2016 rok.
PBKM BKM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLANETB2B P2B NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SLEEPZAG SLZ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.000 akcji na okaziciela.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
UNIWHEELS UNW GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 247,87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG.
VANTAGE VTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.057 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ZORTRAX ZRX NC Publikacja raportu za 2016 rok.