Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 maja 2013

PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALEJA ALS NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BIPROMET BPM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BIPROMET BPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BNPPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CCS CCS NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
COPERNIC CRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DANKS DNS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.
DEKTRA DKR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy.
DTP DTP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EGB EGB NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INTERAOLT IRL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 LTL na akcję.
INTERFERI INF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
INVESTREM ITX NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IU IUS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
JRHOLDING JRH NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
KANIA KAN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KOPAHAUS KOP NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MBANK MBK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
NFPL NFP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PPRICE PPR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ROTOPINO ROT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok oraz skupu akcji własnych.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SLR SLR NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SYGNIS SYG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SYNERGA SNG NC NWZA ws. m.in. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TNTPROENR TNT NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz upoważnienia do nabycia akcji własnych.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WIERZYCL WRL NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
YAWAL YWL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZAMET ZMT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012.