Zysk netto PKO BP spadł r/r do 3229,79 mln zł w 2013 r.

Aktualności

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 3229,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3738,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

Bank nie podał w raporcie danych finansowych za sam IV kw. ub.r. Tymczasem w okresie I-III kw. 2013 r. bank miał 2.288,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.874,4 mln zł zysku rok wcześniej. 

Według prognoz analityków z dziewięciu biur maklerskich, ankietowanych przez ISBnews, PKO BP mógł mieć od 796 do1.059 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2013 r., przy konsensusie na poziomie 893 mln zł wobec 874 mln zł zysku rok wcześniej. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w całym 2013 r. 6.721,96 mln zł wobec 8.089,27 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3.005,75 mln zł wobec 2.916,54 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 199,23 mld zł na koniec 2013 r. wobec 193,15 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 3.233,76 mln zł wobec 3.582,64 mln zł zysku rok wcześniej.

(ISBnews)

Wiadomości
Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w czerwcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,7% w czerwcu 2021 r. wobec 8% w poprzednim miesiącu, podał unijny ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w czerwcu do rekordowego poziomu 59,4 pkt

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do rekordowego poziomu 59,4 pkt w czerwcu 2021 r. z 57,2 ...

Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła o 4,2% m/m w maju 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w maju 2021 r. wzrosła o 4,2% m/m w ujęciu realnym i o 4,5% ...

KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 106,9 pkt w czerwcu 2021

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 106,9 pkt w czerwcu 2021 r. wobec 106,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała ...

PKB w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, ...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 6,1% w maju

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2021 r. wyniosła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec kwietnia br., podał ...