Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 maja 2019

INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za 2018 rok.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LOKUM LKD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.