Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 5 sierpnia 2020

PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BOS BOS GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego spółki.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEDAPP MDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2019.
PHN PHN GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
RONSON RON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
TECHINVGR TIG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
XPLUS XPL NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.