Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 czerwca 2013

PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzieonego zysku z at ubiegłych, ustaenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz okreśenia terminu wypłaty dywidendy.
06MAGNA 06N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
ADMIRAL ADM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
ARCUS ARC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ARTNEWS ATN NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
BSCDRUK BSC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
BUMECH BMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ECARD ECD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
FORBUILD FRB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 roku.
GANT GNT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.119.870 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KRUSZWICA KSW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
LGTRADE LGT NC Ostatni dzień notowań na NC 1.001.805 praw do akcji serii C.
MEDIACAP MCP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku z 2012 roku do podziału.
METROPOLIS MRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
MSXRESOUR MSX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.368.600 akcji VII emisji i 91.368.600 akcji VIII emisji.
PAMAPOL PMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
PGMSA PMG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
PLAZACNTR PLZ GPW ZWZA
POLNA PLA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
PRAGMAFA PRF GPW Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję.
PROCHEM PRM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
PTWP PTW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
RAFAMET RAF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
REVITUM REV NC ZWZA ws. udzieenia absoutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SCANMEDMM SCM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SEKO SEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SERINUS SEN GPW ZWZA i NWZA
TELGAM TLG NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 r., zatwierdzenia zmiany wyniku lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
Oracle ORCL.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.