Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 czerwca 2018

PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALTUSTFI ALI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,49 zł na akcję.
ATLANTIS ATS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
BIOERG BER NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BSCDRUK BSC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
DYWILAN DYW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC, wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne i zmiany statutu.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EXOUPOS GEU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
GPRE GPR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,11 zł na akcję.
IGORIA IGT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IMPEXMET IPX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
KME KME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i lata poprzednie.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
UNITED UTD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.