Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 sierpnia 2012

PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ACE ACE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ARAMUS ARA NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BOMI BMI GPW Po zakończeniu sesji spółka zostanie usunięta z indeksów sWIG80, WIG oraz WIG-Poland.
BRAS BSA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CENTKLIMA CKL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IBSM IBS GPW NWZA ws. uchylenia uchwał 7 i 8 NWZA z 16 lutego 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INFOSYS IFS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku (IV kwartał roku obrotowego 2011/2012).
KME KME NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KOMPLEKS KMS NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MDIENERGIA MDI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
OPTONET OTN NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20 NWZA z 28 lutego 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej, powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
RELIGADEV REL NC Publikacja raportu za 2011 rok.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.