Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 listopada 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ALTA AAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
GENOMTEC GMT GPW NWZA ws. przejścia przez spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PROCAD PRD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ROOFRENOV RRH NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.