Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

sobota 30 czerwca 2018

APANET APA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
ASTRO ASR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ELQ ELQ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FEMTECH FEM NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2017 oraz scalenia (połączenia) akcji.
HYDROTOR HDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 r.
KLEBAINV KIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za 2017 rok.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
REVITUM REV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
SATIS STS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.