Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 10 lipca 2015

ACE ACE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
DSS DSS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HFTGROUP HFT NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KCI KCI GPW NWZA ws. połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej oraz zmiany statutu.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2014.
LOYD LYD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
MAGELLAN MAG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MFO MFO GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,00 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PEMANAGER PEM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,04 zł na akcję.
RELPOL RLP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
SEKA SEA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SILVANO SFG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
TESGAS TSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.