Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 października 2016

ARTIFEX ART GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BIK BIK GPW Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FAM FAM GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 18 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.
KCI KCI GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KME KME NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji serii D, 2.234.938 akcji serii E oraz 215.000 akcji serii F.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.890 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku.
PETROLINV OIL GPW Scalenie akcji w stosunku 16:1.
QUERCUS QRS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
RYVU RVU GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
STELMET STL GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 24.972.954 akcji serii A, 2.923.051 akcji serii B oraz 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Apple AAPL.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
AT&T T.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.