Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 12 czerwca 2020

ALTUS ALI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FINTECH FTH NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GEOTRANS GTS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
GRMEDIA GME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
INFRA IFA NC Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SPYROSOFT SPR GPW Publikacja raportu za 2019 rok.